Świadczenia rodzinne

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca 2023 r. można, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, składać wnioski elektroniczne o ustalenie prawa do:

– zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1 listopada 2023 do 31 października 2024

oraz  świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2023 do 30 września 2024.

Informacje o rodzajach, wysokościach  świadczeń rodzinnych oraz  kryteriach ich uzyskania pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

Informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można również składać w formie papierowej – osobiście w siedzibie MOPS w Limanowej ul. Kilińskiego 11 – od 1 sierpnia 2023.

Wzory wniosków i załączników w sprawach o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wróć do góry