Miejski program przeciwdziałania przemocy

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023 został przyjęty Uchwałą NR XXIII.146.20 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 28 lutego 2020 r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry