Gdzie szukać pomocy

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie, znajdujących się na terenie Miasta Limanowa:

  • Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 13 10, 18 337 43 11,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 13 10, 18 337 43 11,
  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej, ul. J. Pawła II 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 20 54,
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa, tel. w godzinach 7:15 – 15:15, tel. stacjonarny: 18 333 79 12 lub telefon komórkowy: 573 782 441, numer telefonu po godzinie 15:15, 883 211 552,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „PROMEDICUM”, ul. Kościuszki 15, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 42 01,
  • Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „Arka”, ul. Z. Augusta 35, 34-600 Limanowa, rejestracja wizyt – 14 692 02 93, telefon zaufania – 14 627 40 44,
  • Fundacja Instytut Rozwoju i Równowagi, ul. J. Pawła II 32, 34-600 Limanowa, tel. 883 211 552, 534 812 038,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 58 26, fax: 18 333 78 26.

Ponadto pomoc można uzyskać, dzwoniąc pod telefony zaufania:

Niebieska Linia – dla osób, które czują się ofiarami przemocy w rodzinie 800 12 00 02 
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Infolinia dla młodych osób myślących o ucieczce z domu 116 000
Pomoc dla osób młodych w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych 800 100 1000
Telefon zaufania – problemy narkotykowe 801 199 990
 “Pomarańczowa Linia” dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki  801 140 068
STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją  (22) 621 35 37
Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane – telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca  (22) 844 14 82
Telefon Fundacji ITAKA – Dla rodzin osób zaginionych 801 24 70 70 
La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu  (22) 628 99 99
Telefon zaufania w Poradni Arka (14) 627 40 44
Wróć do góry