Wsparcie finansowe zadań programów realizacji zadań pomocy społecznej

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – rok 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z umową nr 255/OPS/2024 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa – Burmistrzem Miasta Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim  uzyskano wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej:

– dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,

– dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2024 r.: 175 470,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 689 431,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego i prawnego. W ramach zadania będą prowadzone miedzy innymi porady psychologiczne dla mieszkańców Miasta Limanowa.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2024 roku,

2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 rok.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – rok 2023

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z umową nr 301/OPS/2023 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa – Burmistrzem Miasta Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim  uzyskano wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej:

– dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,

– dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2023 r.: 163 198,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 176 911,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego i prawnego. W ramach zadania będą prowadzone miedzy innymi porady psychologiczne dla mieszkańców Miasta Limanowa.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku,

2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 rok.

plakat

Wróć do góry