Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2023

logotypy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że przystąpił do realizacji Programu „Korpus wsparcia seniorów” edycja 2023.

Program realizowany jest na terenie Miasta Limanowa od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 27 716,00 zł, natomiast całkowita wartość to: 35 820,00 zł.

Program realizowany jest w ramach Modułu II:

a) poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminę w ramach programu realizowanego w 2022 r.

Celem przyznania środków jest wsparcie finansowe gmin w zakresie: realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu:
18 3371 310 lub osobiście w siedzibie tutejszego ośrodka tj. ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa.

Wróć do góry