Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gmina Miasto Limanowa przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program realizowany będzie na terenie Miasta Limanowa od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wartość dofinansowania wynosi 286 722,00 zł (w tym środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 5 622,00 zł).

Całkowita wartość zadania wynosi 286 722,00 zł.

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania  umożliwia osobom z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, przy zachowaniu prawa osób niepełnosprawnością do samostanowienia i poszanowania ich woli.

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegały na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wyżej wymieniony Program polega na świadczeniu usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystencji osobistej świadczona jest nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 3371 31.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

flaga i godło

Gmina Miasto Limanowa przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Miasta Limanowa  od 27.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość dofinansowania wynosi 183 797,06 zł (w tym środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 3 603,86 zł).

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania  umożliwia osobom z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia,  ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, przy zachowaniu prawa osób niepełnosprawnych do samostanowienia i poszanowania ich woli.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegały na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wyżej wymieniony Program polega na świadczeniu usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystencji osobistej świadczona jest nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 3371 31.

plakat

Wróć do góry