Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gmina Miasto Limanowa przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania wynosi 286 722,00 zł (w tym środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 5 622,00 zł).

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania  umożliwia osobom z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, przy zachowaniu prawa osób niepełnosprawnością do samostanowienia i poszanowania ich woli.

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegały na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wyżej wymieniony Program polega na świadczeniu usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystencji osobistej świadczona jest nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 3371 31.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

flaga i godło

Gmina Miasto Limanowa przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Miasta Limanowa  od 27.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość dofinansowania wynosi 183 797,06 zł (w tym środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie 3 603,86 zł).

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania  umożliwia osobom z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia,  ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, przy zachowaniu prawa osób niepełnosprawnych do samostanowienia i poszanowania ich woli.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegały na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wyżej wymieniony Program polega na świadczeniu usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystencji osobistej świadczona jest nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 3371 31.

plakat

Wróć do góry