Ochrona danych osobowych – Dane teleadresowe IOD

Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko: Magdalena Mistarz

e-mail: mmistarz@volvox.pl

tel. 519 898 481

Wróć do góry