Aktualności

Informacja o okresie zasiłkowym 2024/2025 dot. świadczeń rodzinnych/funduszu alimentacyjnego

INFORMACJA O OKRESIE ZASIŁKOWYM 2024/2025 ŚWIADCZENIA RODZINNE / FUNDUSZ ALIMENTACYJNY   

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej uprzejmie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

– świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy)

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2024 r., natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną już od dnia 1 lipca 2024 r.

 

Składania wniosków można dokonać za pośrednictwem:

– strony internetowej empatia.mrpips.gov.pl

– platformy teleinformatycznej ePUAP

– placówki pocztowej

– osobiście – poprzez złożenie wniosku w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, pokój numer 3

 

Zasiłek rodzinny

◾  Zasiłek rodzinny będzie wypłacany za okres od 1 listopada do 31 października.

◾  Aby otrzymać zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego należy spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Będzie obowiązywał tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Według tego mechanizmu, przekroczenie kryterium dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie oznacza wykluczenia jej z systemu świadczeń rodzinnych, ale rodzina ta może otrzymać świadczenia, o które się ubiega odpowiednio pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

◾ W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada

– od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia

– od 1 dnia listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego (ustawa o świadczeniach rodzinnych art.26)

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

◾ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane będą za okres od 1 października do 30 września.

◾ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł miesięcznie.

◾ W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami  :

do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października

od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku

od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku

– od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku

– od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (ustawa o świadczeniach alimentacyjnych art.20)

 

Informacje o rodzajach, wysokościach  świadczeń rodzinnych oraz  kryteriach ich uzyskania pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

Informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny

 

 

 

 

 

Wróć do góry