Aktualności

Oferty pracy!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej poszukuje osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe pozwalające świadczyć usługi w celu realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres obowiązywania od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r.  Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby  z niepełnosprawnością.

  1. Wymagania niezbędne:
  2. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta,
  3. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością. (Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.)

  1. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie: 

1. odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez  wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,

2. okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.: pomoc  w ubieraniu; pomoc w spożyciu posiłku lub karmienie o ile wymaga tego stan zdrowia, zmiana odzieży, bielizny osobistej, umożliwienie spędzania czasu na wózku,

2. wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. między innymi: zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,

3. organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające formalnie powyższe wymagania proszone są o kontakt osobisty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa lub pod numerem telefonu: 18 3371 310 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30  lub elektronicznie na adres: sekretariat@mops.wlimanowej.pl.

Wróć do góry