Aktualności

OFERTA PRACY!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej poszukuje osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe pozwalające świadczyć usługi w celu realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres obowiązywania od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

NIEZBĘDNE WYMAGANIA DO REALIZACJI W/W. PROGRAMU:

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
  • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, doświadczenie to może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

Zakresem obowiązków w ramach umowy zlecenia będzie m.in. asystowanie podczas:

  • wykonywania przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego,
  • wyjść i powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwiania przez uczestnika Programu spraw urzędowych,
  • korzystania przez uczestnika Programu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzania i odbierania dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do i z placówki oświatowej.

Wyżej wymieniony Program polega na świadczeniu usług asystencji osobistej, tj. wsparcia   w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające formalnie powyższe wymagania proszone są o kontakt osobisty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa lub pod numerem telefonu: 18 3371 310 od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.30 do 15.30  lub elektronicznie na adres: sekretariat@mops.wlimanowej.pl.

 

Wróć do góry